Met het meisje centraal …

Vrouwenvoetbal Stedendriehoek is: De community en stichting ter bevordering van meiden-en het vrouwenvoetbal in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen. En van daaruit Landelijk. Gebaseerd op de principes van waarderend organiseren. Het concept van VVS3H heeft als motto: ‘met de meiden centraal, de verenigingen vitaal’ © ® Daarmee draagt de stichting ook bij aan - de ontwikkeling van de meiden: het leren bewust zelf kiezen en aangeven van hun (sport)wensen. Vanuit eigen hun bewustere keuze zullen ze de sport langer blijven beoefenen. Ook werkt onze aanpak daarmee op maatschappelijke doelstellingen: emanciperend, integrerend en ‘eigen kracht’ bevorderend van de meiden. - de ontwikkeling van de verenigingen en aan het transformeren van de (bestuurs)cultuur (sociaal innoveren). Broodnodig voor ' open clubs' die hun maatschappelijke rol en taak willen pakken in het gedecentraliseerde sociale domein. Grootschaligheid kleinschalig organiseren.I.s.m. Dionysia Advies en het Social Innovation lab vindt begeleiding aan en verbinding tussen ' beide zijden' (gemeente en verenigingen) plaats